14
Már

MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 – Mobilia Kft

Részletesen bemutatjuk a Mobilia Kft. által benyújtott pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye

A javaslat a kiírás tartalmától, mértékétől, szellemétől eltérő megoldásokat tartalmaz, nem veszi figyelembe a meglévő környezet építészeti adottságait, értékeit. A műleírása hiányos.

A pályázó a főlépcső mellett, két oldalról lépcsővel kialakított lejáratokat hoz létre az előcsarnok alatti új fogadótér megközelítésére. A főépületet körbeveszi terepszint alatti beépítéssel, melynek gépkocsival való megközelítését a mellékutcákból kívánja megoldani, a közterületek forgalmi sávjának lesüllyesztésével. A megoldás teljesen ellentétes a múzeum és a bizottság felfogásával, valamint várhatóan a társadalmi támogatottsága sem születne meg. Sérül a kert a környező lakók, itt élők által védett fáival együtt. A belső átépítésnek áldozatul esik az újonnan kialakított lapidárium. A tetőszinten az udvar feletti beépítések javaslata teszi a tervet túlzottá. A terv kidolgozása úgy tűnik félbe maradt, a bővítésekre vonatkozó megoldásokra nem tér ki a pályázó. A pályázat nem nyújt értékelhető építészeti elemeket. A kertterv nincs kidolgozva, nem jelöli meg a kivágandó fákat. A lesüllyesztett fogadótér helyén több idős fa van, a terepszint csökkentése gyökérsérüléssel jár.


Részletek a műleírásból

Koncepció

A meglévő udvarok tereinek és a klasszicista térfalainak megtartása _jel kialakítása, mely összeköti és jelképesen fedi az udvarokat, mely egyszerre fed és egyszerre enged fényt az udvarokba-egyfajta átmeneti tereket létrehozva külső és belső között, továbbá- új funkciót ( kiállítási kávézó, kisebb rendezvénytér) ad, hívogat felfelé, mégsem konkurál a tetővel.

Rekonstrukció

A Nemzeti Múzeum épületének rekonstrukcióját a meglévő szintek, belső homlokzatok és közlekedési rendszerek megtartásával, a nyílások visszaállításával, illetve a régi gazdasági tengely újra értelmezésével, újbóli használatbavételével képzeltük el.

Bővítés

A múzeum területi bővítése a megközelítés és az alternatív használhatóság miatt jelentős részben az utcai szinthez közel, a felszín alatt valósulna meg. A bővítés új kiállítóterek és kulturális rendezvények, konferenciák számára szükséges tereket biztosít úgy, hogy ezek megközelíthetősége a múzeum állandó kiállításának forgalmi rendszerétől függetlenül is működhet: ezek a terek akadálymentesen érhetőek el a kerti szintről, valamint a térszín alatti parkoló felől is.

Érkezés

A múzeum fő gyalogos megközelítése a Múzeum körút felől történik. A főhomlokzati elő-lépcsőn feljutva a földszinti történelmi előcsarnokba érkezünk. Az új kiállítóterekhez, valamint a mozgássérült megközelítéshez lesüllyesztett, és liftes bejárat létesül a múzeum kereszt irányú másodlagos tengelyében, mely a -1-es pinceszintre vezet. A -1-es szinti új, és a meglévő földszinti előcsarnoki fogadóterek közötti köztes szinten, az alagsorban kap helyet a ruhatár, valamint az előcsarnoki funkcióhoz szükséges vizesblokk.

Gépkocsival történő megközelítés a Múzeum körút felől térszín alá süllyesztett behajtón történik, míg a bővített-javasolt program szerint a kihajtás a Bródy Sándor utca felé biztosított, így az épület főhomlokzata előtti történelmi-tradicionális patkó alakú behajtás gondolatiságában hasonlóan ismétlődik meg hátrahúzott pozícióban. A metróállomásról térszín alatti, közvetlen elérésre is javaslatot teszünk.

Akadálymentesítés

A meglévő szintek vertikális összekötéséhez 1-1 új látvány liftet terveztünk a főlépcsőházi előtér tengelyére szervezve, hidraulikus működtetéssel.

Üzemeltetés

A bővített-rekonstruált épület az alábbi, egymástól akár függetlenül is üzemeltethető egységeket tartalmazza:

  • Az 1. zóna alapvetően meglévő múzeumi területek, melyek magukban foglalják a földszinti, 1. és 2. emeleti kiállítási területeket és az üveghasábok területét.
  • A 2. zóna a -1-es szint épületkontúron belüli és kívüli új kiállító- és rendezvény-tereit tartalmazza
  • A 3. zóna az alagsori adminisztrációs helyiségeket és a tetőtéri üzemeltetési helyiségeket foglalja magában, kisegítve a hátsó lépcsőnél lévő személyzeti felvonóval.
  • A 4. zóna a kertet és a garázst, valamint az utca felől is akadálymentesített  kertészházat jelenti, így ezek nemcsak a múzeum látogatóinak, hanem a pihenő célzattal, vagy a környező kulturális intézmények kisegítéseként (pl. parkoló az Olasz Intézet rendezvényei számára)

vezető tervezők:Zakariás András, Olbert Krisztián
építész munkatársak: Horváth Kolos, Pfliegel Gábor, Szutor Judit, Zakariás Eszter, Zakariás Tamás
generáltervező: Mobilia Kft.